Veeam Backup & Replication 7.0  üzerinde Patch 4 geçerken aşağıdaki hatayı alabilirsiniz . Patch 4 for Veeam Backup & Replication 7.0 fails to install with the following error