Centos IP Degistirme

Centos IP Change

Centos kurulurken bazen network ayarlarında connected seçilmez ve ethernet kartı UP olarak gelmez aşağıda da belirteceğim onboot  yes en başta yapılması gereklidir.

Aşağıda vi komutu network kartı ayarlarına gidip IP nizi vermediyseniz verebilir veya değiştirebilirsiniz.

## Configure eth0

#
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=”eth0″
NM_CONTROLLED=”yes”
ONBOOT=yes  Açılışta ethernet kartı up olması için bu şekilde yazılması gereklidir.
HWADDR=Sizin kullandığınız mac adresinizi yazmanız gereklidir
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
NAME=”System eth0″
UUID=5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03
IPADDR=192.168.1.44
NETMASK=255.255.255.0
## Gateway girelim
#
# vi /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=centos6
GATEWAY=192.168.1.1
## IP verdikten sonra aşağıdaki komut yardımı ile network servislerini yeniden başlatalım
#
/etc/init.d/network restart
## DNS ayarlarını da aşağıdaki gibi yapabiliriz
#
# vi /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nameserver 192.168.1.1

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir