Selamlar Aşağıdaki script ile vm lerin hangi tarihde kim tarafından oluşturulduğunu öğrenebilirsin #Enter your vCenter Host below $vcenter = "your_vcenter_server" #Enter the CSV file to be created $csvfile